วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553ทางเลือกใหม่ : มาถึงแล้ว
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ ของท่าน
แบบประหยัด มาถึงแล้ว ***ด่วน จำนวนจำกัด ****

Internet คือช่องทางการติดต่อสื่อสาร ที่ย่นระยะเวลา และย่อขนาดโลกให้ เล็กลง จนมีคนกล่าวว่า สามารถทำให้ โลกที่กลม แบนราบและรวดเร็วดังที่คิด เพียงแค่ คลิก เดียว
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทาง Internet ถือว่าเสียค่าใช้จ่ายต่ำเมื่อเที่ยบกับสื่อสารอื่น และสามารถ
ทำให้เข้าตรงกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างกว้างขวางการจัดทำ เวปไซด์และการโปรโมท ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่อง ยากและ web master ส่วนใหญ่ลืมคำนึงถึง หลักการนี้ และ การทำ สำหรับตนเองกำลังเป็นที่น่าสนใจ และนิยมในการเข้ามาแทน การจัดเวปไซด์ที่ยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า การนำเทคโนโลยีเว็บ2.0 และการใช้สื่อสังคมเข้ามาช่วยในการโปรโมทสินค้า ผ่าน Blog จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง Findmet-Blogger เราช่วยท่านได้

รับสร้าง Blog ในชื่อ Blogspot.com
สร้างBlog ชื่อละ 300 บาท ความยาว 1 หน้า กระดาษ A4
เปลี่ยนแปลงข้อมูล หน้าละ 200 บาท ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4
สร้างเว็บบล็อค weblog ร้านค้า 6 หน้า A4
ลงรูปได้ 20 รูป
ราคา 1,600 บาท
โดยมีชื่อร้านค้าหน้าแรกเป็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น